Deze website maakt gebruik van cookies.

WNPF organisatie

De WNPF is gelieerd aan de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De VNPF is de vertegenwoordiger van poppodia en -festivals op landelijk niveau en behartigt de collectieve belangen van haar leden. De WNPF heeft een beperkte doelstelling en zal daarom niet overlappen met de activiteiten van de VNPF. Wel is het denkbaar dat bijeenkomsten van de WNPF samenvallen met die van de VNPF. De WNPF houdt kantoor bij de VNPF en doet een beroep op het personeel van de VNPF. 

Lidmaatschap
Organisaties die aangesloten zijn bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en die zelfstandig werkgever zijn, kunnen lid zijn van de WNPF. Leden van de WNPF streven naar het toepassen van de door de WNPF opgestelde en/of overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Zij dragen bij aan de kosten van de WNPF middels een jaarlijkse contributie naar rato van hun personeelskosten. Bij toetreding betalen leden eenmalig €500. 

Aspirantleden
De WNPF kent naast het reguliere lidmaatschap ook aspirantleden. Organisaties die niet direct aan de criteria van lidmaatschap van de vereniging kunnen voldoen, maar wel te kennen geven zich bij de vereniging te willen aansluiten, kunnen door het bestuur als aspirantlid worden toegelaten. Bijzondere leden hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. aspirantleden dragen bij aan de kosten van de WNPF middels dezelfde contributiestaffel.

Contributie 2018
WNPF leden en toehoorders betalen jaarlijks een contributie volgens onderstaande staffel. Nieuwe leden betalen naast de contributie een instaptarief van €500,- om met terugwerkende kracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Loon- en Functiegebouw.

Personeelskosten
(in € x 1000)

Contributie (in €)
0 99 € 299,75
100 299 € 599,47
300 499 € 899,22
500 899 € 1.198,95
900   € 1.498,69Andere netwerken
De WNPF werkt nauw samen met andere partijen waar dat de activiteiten effectiever maakt. Een overzicht;

Werkgeversvereniging Nederlandse Podia
Net als bij de samenwerking tussen VNPF en VSCD (schouwburgen, concertgebouwen, vlakke vloer theaters, theaterfestivals), zal de WNPF ook samenwerken met de werkgeversvereniging van de VSCD. Dit zal vooral gaan op het gebied van beleid .

Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
Behartigt de collectieve belangen van werkgevers in de cultuursector en onderneemt gezamenlijk activiteiten in de sfeer van onderzoek en deskundigheidsbevordering. Leden zijn werkgeversverenigingen uit de podiumkunsten, film, amateurkunst en kunstzinnige vorming, musea en bibliotheken.

CAO Nederlandse Poppodia
De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en Kunstenbond hebben de cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) met Loon en functiegebouw gesloten die per 1 januari 2012 rechtsgeldig is. In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, lonen etc.

De cao NPF is een minimum-cao die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling.

Verenigingsactiviteiten
De WNPF organiseert ten minste een bijeenkomst om leden te informeren over actuele zaken. De WNPF kiest de onderwerpen, en gaat daarmee te rade bij leden en werkgroepen. 

Daarnaast kan de WNPF werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen.

Ledenlijst WNPF
In 2018 zijn lid van de WNPF: 013, 't Beest, Bibelot, Burgerweeshuis, Doornroosje, EKKO, FLUOR, Gebouw T, Gebr. Nobel, Gigant, Luxor Live, Melkweg, Merleyn, Mezz, NIEUWE NOR, P60 Poppodium, Patronaat, TivoliVredenburg, De Helling, Victorie, W2 concertzaal. 

 

Bestuur WNPF


Hans Eliëns
Voorheen werkzaam bij Luxor Live - Arnhem
Voorzitter

 


David van Wijngaarden
Bibelot - Dordrecht
Penningmeester

 


Vincent Lépinasse
Voorheen werkzaam bij W2 Poppodium - Den Bosch
Secretaris

 


Joris Holter
Adjunct directeur Doornroosje - Nijmegen
Bestuurslid


Heleen Yntema
TivoliVredenburg - Utrecht


Kees Lamers
Beleidsmedewerker VNPF
Extern secretaris