Deze website maakt gebruik van cookies.

hoofd bedrijfsvoering/plaatsvervangend directeur

32 uur, Alkmaar | Stichting Podium Victorie
https://www.podiumvictorie.nl/info/vacatures/

Categorie: Directie


Over de organisatie

Podium Victorie is hét podium van Alkmaar en omstreken. Het gebouw heeft een grote zaal tot 900 personen, een kleine zaal/café voor 230 personen, een foyerruimte en een uniek dakterras. Deze poptempel biedt jaarlijks duizenden bezoekers optredens van de beste regionale, nationale en internationale rock-, blues- en popmuzikanten. Het bijzondere ontwerp maakt het mogelijk om het gebouw naast concerten ook te gebruiken voor lezingen en debatten, bedrijfspresentaties en cursussen en richt zich hiermee op een zeer brede doelgroep.

 

Podium Victorie heeft heel bewust ingezet op het neerzetten van een onderscheidende propositie. De hele ‘beleving’ moet kloppen. Zo biedt zij een kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod, een zeldzaam serviceniveau en een hoge mate van gastvrijheid, ondersteund door uitstekende horecafaciliteiten. Podium Victorie daagt zichzelf uit de lat continu nog net iets hoger te leggen.

 

Richting de toekomst wil Podium Victorie de stijgende lijn hervatten die voor corona was ingezet. Onder meer door het vergroten van het aantal live en dance events door het uitbreiden van het aantal genres, eigen concepten, festivals en het steunen van opkomende en unieke acts. Podium Victorie zoekt een hoofd bedrijfsvoering en tevens waarnemend directeur om de organisatie weer verder te helpen groeien in de post corona tijd. Voor meer informatie, zie de website: https://www.podiumvictorie.nl/

Functie

Organisatiestructuur

De dagelijkse aansturing van de organisatie ligt belegd bij de directeur-bestuurder

Judith Warries. Zij rapporteert aan de raad van toezicht.

 

Het hoofd bedrijfsvoering fungeert als de rechterhand en sparringpartner van de directeur-bestuurder en treedt op als haar plaatsvervanger bij afwezigheid.

Naast de verantwoordelijkheid voor financiën en administratie draagt het hoofd bedrijfsvoering zorg voor ICT, gebouwenbeheer en HRM. Hij of zij draagt hiermee in de volle breedte bij aan een effectieve en efficiënte realisatie van de muziek- en (ondersteunende) horeca-activiteiten van Podium Victorie.

 

Het hoofd bedrijfsvoering moet zowel 'groots' kunnen denken daar waar het (bedrijfsmatig) beheersen van grote evenementen met honderden of zelfs duizenden bezoekers (en bijbehorende verantwoordelijkheden) betreft als 'hands-on' ingesteld zijn daar waar het de beheersing van praktische zaken betreft. Praktische zaken die horen bij een organisatie van een overzichtelijke omvang en een omzet van € 3 miljoen.

 

 

Taak

Podium Victorie zoekt een hoofd bedrijfsvoering met oog voor zowel de financiële als de ondernemende en creatieve opgave van Podium Victorie.

 

Het hoofd bedrijfsvoering draagt bij aan de ambitie en missie van Podium Victorie, denkt in scenario's, vertaalt deze naar (vervolg)acties en adviseert over de strategische, tactische en operationele aspecten.       

 

Hij of zij is de sparring partner, rechterhand en adviseur van de directeur-bestuurder aangaande de financiën, de bedrijfsmatige uitvoering van het beleid, het jaarplan en de onderliggende activiteiten. Het hoofd bedrijfsvoering neemt daarnaast de directeur-bestuurder waar. Voorts onderhoudt het hoofd bedrijfsvoering contacten met de gemeente Alkmaar omtrent vastgoedonderhoud, bedrijfsvoerings- en investerings­vraagstukken alsook met verzekeraars, accountants en andere (regionale) stakeholders en weet samenwerking en nadere participatie na te jagen. Hij of zij anticipeert op mogelijke (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen en herkent kansen en risico's.

 

Op het terrein van financiën, planning en control is het hoofd bedrijfsvoering in de volle breedte de hoofdverantwoordelijke voor het behalen van de financiële doelstellingen. Hierbij hoort het opstellen en bewaken van de begroting en jaarrekening, het adviseren van de directeur-bestuurder over het financieel beleid en zorgdragen voor de horeca-administratie. Het hoofd bedrijfsvoering wordt geacht te acteren bij dreigende budgetoverschreidingen en actief mee te denken over mogelijkheden tot het verhogen van de inkomstenstroom en het verkrijgen van subsidies.

 

Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan de coördinator gebouwbeheer/ICT en werkt functioneel samen met de coördinator techniek. De aansturing van ICT en gebouwenbeheer behelst onder andere het opstellen van investerings- en onderhoudsvoorstellen, het naleven van de Arbowet, het scheppen van randvoorwaarden voor de werkuitvoering, koopt hiertoe diensten/voorzieningen in en lost zo nodig calamiteiten op.

 

Het hoofd bedrijfsvoering geeft tevens leiding aan de HR activiteiten. Ten behoeve van het optimaal functioneren van de organisatie draagt het hoofd bedrijfsvoering bij aan de ontwikkeling van goed personeelsbeleid voor de circa 35 medewerkers en de circa 150 enthousiaste en betrokken vrijwilligers, bewaakt een kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, houdt functioneringsgesprekken, heeft een neus voor talent, weet te verbinden en voorziet in trainingsbehoeften. Hij of zij trekt hierin nauw op met de coördinator vrijwilligers.

Eisen

Opleiding en ervaring

 • Relevante opleiding op minimaal hbo-niveau of academisch niveau;
 • Succesvolle meerjarige ervaring als manager bedrijfsvoering in een kleine tot middelgrote organisatie;
 • Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van Financiën en Administratie (incl. wet - en regelgeving), Planning & Control, HRM, gebouwbeheer, ICT en Arbowetgeving;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en procesmanagement;
 • Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met en interesse in de culturele en horecasector;
 • Kennis van en ervaring met werken met (grote groepen) vrijwilligers is een pré.

 

Eigenschappen

 

 • Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hoog ambitieniveau en bewaakt deadlines;
 • Is evenwichtig, overziet het grotere geheel, kan in- en uitzoomen en beschikt over een hands-on mentaliteit; steekt zelf de handen uit de mouwen als de situatie hierom vraagt;
 • Is gericht op samenwerken, sociaal en communicatief vaardig, sluit aan bij de 'rock en roll' cultuur van de organisatie en haar 'creatieve ondernemersgeest';
 • Is een natuurlijk leider en zeer vaardig in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en daadwerkelijk realiseren van resultaten en verbeteringen;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan naar beleid;
 • Het vermogen om beleid te vertalen naar haalbare doelstellingen en deze te bewaken;
 • Neemt initiatief, durft keuzes te maken, blijft in overleg en levert betrouwbare resultaten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en is een goed netwerker.

 

Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende data in het proces:

 • woensdag 12 oktober 17.00 - 21.00 uur: eerste gespreksronde
 • woensdag 19 oktober 17.00 - 19.00 uur: tweede gespreksronde

Geboden wordt

Arbeidsvoorwaarden en bezoldiging

Het betreft een functie voor 32 uur per week en de bezolding ligt tussen de € 4.278 en

€ 5.319, afhankelijk van opleiding en ervaring (inschaling conform CAO NPF schaal 8a).

Hoe te reageren

 

Podium Victorie laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot tel: 06-24620655. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) vóór vrijdag 30 september te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl