Deze website maakt gebruik van cookies.

lid Raad van Toezicht Melkweg

uur, Amsterdam | Stichting Melkweg
www.melkweg.nl

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Een team enthousiaste professionals werkt dagelijks aan de realisatie van meer dan 1200 concerten, clubnachten, voorstellingen, exposities, films en festivals op jaarbasis. In de Melkweg werken ongeveer 250 mensen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de ruim 500.000 bezoekers die de Melkweg jaarlijks trekt een onvergetelijke avond hebben. De Melkweg vraagt van haar medewerkers enthousiasme, inzet en flexibiliteit. De werkzaamheden vinden plaats in een dynamische en inspirerende werkomgeving waarin uiteenlopende programma’s gerealiseerd worden voor een zeer divers publiek.

Functie

Raad van Toezicht Als lid van de Raad van Toezicht van de Melkweg help je de Bestuurder met het bepalen en vasthouden van de strategische koers van de Melkweg en om onze rol als voorloper te blijven vervullen. Je voornaamste verantwoordelijkheid is de toezichthoudende rol op de algemene gang van zaken binnen de Melkweg. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies en breng je jouw professionele en maatschappelijke ervaring en netwerk mee om de lange termijnstrategie vorm te helpen geven. De Melkweg zoekt een lid van de Raad van Toezicht die goed thuis is op het gebied van popcultuur en de trends die daarin spelen en die de wensen van 15-35 jarigen begrijpt. Je biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van strategie die de historie van de Melkweg recht doet en tegelijkertijd hedendaagse sociale interacties een plek geeft. Als lid neem je deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (7 leden). Van jou wordt verwacht dat je investeert in continuïteit, dynamiek en kwaliteitsverbetering en daar vanuit je eigen expertise en kennis gevraagd en ongevraagd aan bijdraagt. De Raad staat voor duidelijke afspraken, heldere communicatie en structuur. Door je inhoudelijke en verbindende vaardigheden draag je bij aan saamhorigheid, vertrouwen en openheid binnen de Raad van Toezicht. 

Eisen

Profiel: HR-specialist Het vermogen om op bestuurlijk niveau uitstekende contacten te onderhouden Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij een open en transparante bestuursstijl wordt gehanteerd Personal fit met het Bestuur en Raad van Toezicht op basis van wederzijds vertrouwen, respect, en erkenning van en ruimte voor ieders expertise. Ervaring in, of affiniteit met (aspecten van) de culturele sector en de Melkweg in het bijzonder   Naast het algemene profiel zoeken wij in de kandidaat een brede HR-expertise, die zich onder meer uit door kennis van personele zaken als functioneren en beoordelen, CAO’s, (arbeids-)contracten en Governance. Daarnaast vragen wij kennis en ervaring op het gebied van organisatie-, generatie- en talentontwikkeling en -management. Een politiek en/of zakelijk netwerk in Amsterdam is een pre. De Melkweg zoekt in de samenstelling van zijn Raad van Toezicht naar een mix van deskundigheden en netwerken en naar een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Wij volgen de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Van ieder lid van de Raad van Toezicht verwachten wij: voldoende mate van beschikbaarheid; 5 á 6 vergaderingen per jaar informeel bezoek aan Melkweg programma’s, tijd om eigen domeinkennis te delen met personeel van de Melkweg, bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het toezichtproces, medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit, goede vergader-technische kwaliteiten, toezichthoudende ervaring, integrerende kwaliteiten, dat je in staat bent je te verplaatsen in de belevingswereld van de Bestuurder, dat je betrouwbaar, communicatief en kritisch bent, dat je een relevant netwerk onderhoudt, dat je vrij bent van last en ruggespraak

Geboden wordt

De rol van Raad van Toezicht lid is bij de Melkweg onbezoldigd.

Hoe te reageren

Stuur je motivatie en CV per e-mail voor 8 juni 2020 aan vacature@melkweg.nl  o.v.v. vacature lid Raad van toezicht. Voor informatie kun je per e-mail contact opnemen met Geert van Itallië (algemeen directeur) bereikbaar via geert@melkweg.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.