Deze website maakt gebruik van cookies.

Lid Raad van Bestuur met expertise inclusiviteit

3 uur, Utrecht | Stichting De Helling
www.dehelling.nl/vacatures

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

De Helling is een eigenzinnig (pop)podium op de kop van Rotsoord, Utrecht. Het is een podium waar bezoekers en makers authentieke ervaringen kunnen beleven en creëren. Vanuit de overtuiging dat muziek en cultuur breed toegankelijk moeten zijn, biedt De Helling een divers en laagdrempelig programma voor bezoekers uit Utrecht en ver daarbuiten. Daarnaast is De Helling een benaderbare organisatie die open staat voor nieuwe initiatieven en ideeën, ruimte biedt aan talent op en achter het podium en daarin ook zelf actief de verbinding zoekt.

Functie

Het bestuur
Het bestuur van De Helling bestaat uit vijf leden en is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van De Helling. Het bestuur stelt het meerjarenplan, begroting en het jaarplan vast. Er wordt maandelijks vergaderd en het bestuur fungeert tijdens, maar ook daarbuiten als sparringpartner voor de directeur. Een van de uitdagingen voor de komende tijd is het inclusiever maken van de organisatie en ons beleid.

Vergaderingen zijn maandelijks. Maar informeel contact is er regelmatig. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Maar het wordt zeer op prijs gesteld als bestuursleden regelmatig zichtbaar zijn bij concerten in De Helling. 

Eisen

Heeft een relevant en divers netwerk in de stad of provincie Utrecht.
Heeft voldoende tijd beschikbaar voor een goede vervulling van de rol.
Heeft vaker geadviseerd over het inclusiever maken van een organisatie.
Is een vraagbaak voor de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Geboden wordt

Een bestuursfunctie bij een van de kernpodia in Nederland.
Een hecht en daadkrachtig bestuur.
Een open en informele sfeer die ruimte biedt voor andere en tegendraadse perspectieven.

Hoe te reageren

Reageren kan tot woensdag 21 april door het sturen van motivatiebrief en CV t.a.v. de voorzitter van het bestuur Anita Schmale via  directie@dehelling.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met Arlette de Jong via arlette@dehelling.nl

Voordracht van bestuursleden zal geschieden aan de hand van deze door het bestuur opgestelde profielschets.