Deze website maakt gebruik van cookies.

Zijn de werkplekken binnen jouw bedrijf veilig en gezond?

10-12-2015 | Bron: rendement.nl

Als je als werkgever wil analyseren hoe je de gezondheid en veiligheid van werknemers nog beter kan waarborgen, dan kun je gebruik maken van de adviestool ‘De andere kijk op jouw zaak’. 

Deze gratis app is ontwikkeld vanuit het overheidsprogramma zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Dit programma is opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en moet ervoor zorgen dat er vanuit de werkgevershoek initiatief wordt genomen om werken nog veiliger en gezonder te maken. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn op basis van de Arbowet de verantwoordelijkheid van de werkgever. Wat een werkgever kan en moet doen om deze veiligheid en gezondheid te garanderen, is afhankelijk van de omstandigheden. Die omstandigheden en de bijbehorende arbomaatregelen komen aan bod in de gratis adviestool ‘De andere kijk op jouw zaak’. 

Vragenlijst brengt arbeidsomstandigheden in kaart
De adviestool bevat een vragenlijst voor de werkgever. De vragen hebben betrekking op de Arbowet- en regelgeving, de organisatie(cultuur) en de techniek en middelen op de werkvloer. Na het invullen van de vragenlijst krijgt je te zien hoe je organisatie scoort op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarnaast krijg je tips en voorbeelden om binnen zijn organisatie verdere verbeteringen door te voeren.

De webapplicatie ‘De andere kijk op jouw zaak’ is ook te downloaden als mobiele app in de App Store en Google Play Store.

Voor VNPF-leden heeft het bureau heldere handreikingen beschikbaar met meer informatie over de Arbowet. Indien je deze wilt ontvangen dan kun je een mail sturen naar info@vnpf.nl.