Deze website maakt gebruik van cookies.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2012

02-12-2011 | Bron: Arbeidsinspectie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:

* € 1.446,60 per maand
* € 333,85 per week
* € 66,77 per dag

Kijk voor een overzicht van alle bedragen in deze publicatie.