Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetsvoorstel wijziging Arbowet bekend

05-01-2016 | Bron: rendement.nl

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Daardoor krijgen alle werknemers toegang tot de bedrijfsarts en hebben ze ook de mogelijkheid voor een second opinion. 

Ook de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

De wijziging van de Arbowet volgens het wetsvoorstel moet zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de arbodienstverlening. Een wijziging van de wet moet duidelijk maken dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft zowel richting de werkgever als de werknemer. Het is dus niet de bedoeling dat een werkgever de gehele verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts neerlegt. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Lees hier meer over de regels rondom de bedrijfsarts.