Deze website maakt gebruik van cookies.

Werkgevers krijgen brief UWV over Ziekewet-flex-uitkeringen in 2013

11-03-2014 | Bron: UWV

Het UWV heeft in januari een brief gestuurd aan werkgevers van wie (ex-)werknemers van januari tot en met juni vorig jaar een Ziektewet-flex-uitkering kregen, met een overzicht van de toegekende uitkeringen.

 

Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie Ziektewet-flex (ZW-flex) voor 2015. 

Met dit overzicht kunnen werkgevers kopieën opvragen van de beslissingen die het UWV aan de (ex-)werknemer heeft gestuurd.

Op 1 januari vorig jaar is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters ingevoerd, om de instroom van vangnetters te beperken. Werkgevers worden gestimuleerd hieraan mee te werken. De manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas wordt vastgesteld, wordt daarom aangepast.

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas uit drie onderdelen: de gedifferentieerde premie Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-vast, WGA-flex en ZW-flex.

De premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewetuitkeringen die het UWV vorig jaar heeft toegekend aan flexwerkers.

Werknemers zonder zulke (ex-)werknemers betalen alleen de minimumpremie. Dit jaar is deze premie voor grote werkgevers 0,14 procent. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie. In het najaar informeert de Belastingdienst hen over de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het premiejaar 2015.

Meer informatie over de berekening ervan staat op de site van uwv.

Het is belangrijk voor werkgevers om de berichtgeving van de Belastingdienst en het UWV hierover goed te controleren, zodat niet ten onrechte vangnetters worden toegerekend. Ondernemers kunnen bezwaar maken als de informatie niet klopt.