Deze website maakt gebruik van cookies.

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gehoorschade

29-03-2016 | Bron: rendement.nl

Uit een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag blijkt dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de gehoorschade die een werknemer oploopt.

Wanneer een werknemer schade oploopt aan zijn gezondheid en zijn werkgever hiervoor aansprakelijk wil stellen, dan moet hij bewijzen dat de schade is ontstaan doordat de werkgever zijn zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden niet in acht heeft genomen.

De werknemer van een bakkerij werd na jarenlang werken met lawaaibelasting volledig arbeidsongeschikt. Medisch adviseurs waren van mening dat er sprake was van een beroepsziekte omdat de gehoorproblemen in relatie stonden met een overschrijding van de geluidsnormen op het werk.

Daarop volgde een aansprakelijkheidsstelling. Uit nader onderzoek bleek dat de geluidsnormen waren overtreden en de werkgever te laat geluidsbescherming had aangeboden. De rechter besloot dat de werkgever als voorschot op de nog te bepalen schadevergoeding alvast € 20.000 moet betalen.