Deze website maakt gebruik van cookies.

Vraag ESF-subsidie aan voor arboproject

21-10-2015 | Bron: rendement.nl

Vanaf deze week is het mogelijk om bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie aan te vragen voor projecten waarin de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt verbeterd met behulp van een externe adviseur.

Van 19 oktober (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (17.00 uur) kunnen organisaties bij het Agentschap SZW de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen voor projecten in het kader van personeelsbeleid dat erop gericht is om werknemers zo lang en gezond mogelijk te laten werken.

Wil je advies over het invoeren van zulk beleid, dan is voor het inschakelen van een externe adviseur maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Je dient hiervoor aan een aantal criteria te voldoen en de organisatie is zelf verantwoordelijk voor ten minste de helft van de projectkosten.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van (volledige) indiening, en het budget is beperkt. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn!

Advies over verbeteren van arbeidsomstandigheden

De ingehuurde externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van personeel. Ook kun je bijvoorbeeld advies inwinnen over:

maatregelen voor gezond en veilig werken;
het bevorderen van de leercultuur;
het aanpassen van de organisatie van het werk;
het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
het invoeren van flexibele arbeidstijden.