Deze website maakt gebruik van cookies.

VNPF krijgt subsidie voor Europees Project Musication

02-12-2011 | Bron: VNPF

Het Europese Subsidie Programma "Een Leven lang Leren - Leonardo Da Vinci" (www.leonardodavinci.nl). heeft de VNPF €25000 subsidie toegekend in het kader van het Europese project Musication.

Musication heeft ten doel het creëren van een Europees netwerk, waarbij kennisuitwisseling rond educatieve activiteiten (in de breedste zin van het woord) bij poppodia en –festivals centraal staat. De VNPF werkt daarbij gedurende twee jaar samen met collega brancheverenigingen uit vijf Europese landen die aangesloten zijn bij Live DMA.

Musication is afgelopen september 2011 van start gegaan en eindigt in juli 2013. De komende anderhalf jaar worden er vijf seminars georganiseerd, waarbij professionals uit de verschillende landen samenkomen om te werken aan de doelstellingen van dit project. Halverwege 2013 wordt het project afgesloten en moeten de resultaten van de samenwerking ontsloten worden via een website. De VNPF is op dit moment bezig met de werving van deelnemers onder haar leden.