Deze website maakt gebruik van cookies.

Vervolg arbeidsverkenning culturele sector

16-02-2017 | Bron: ser.nl

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht. De VNPF heeft hiervoor input geleverd.

De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector, zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens en een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers.

Om een goed beeld te krijgen, heeft de commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector diverse stakeholders uit de culturele sector ontvangen. Naast de VNPF, werd er met onder meer vertegenwoordigers van fondsen, branche- en koepelorganisaties en deskundigen uit het kunstvakonderwijs en de overheid van gedachten gewisseld over vragen als: Hoe kan de inkomenspositie, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector worden versterkt? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn belemmeringen in praktijk, beleid, wet- en regelgeving? Wat kan de sector zelf doen, ligt hier ook een rol voor de overheid? 

Onder leiding van commissievoorzitter Evert Verhulp wisselden de deelnemers tijdens levendige gesprekken ideeën en meningen uit. Deze waardevolle input helpt de commissie om de komende tijd bepaalde oplossingsrichtingen verder uit te werken en bij te schaven.

De SER en de Raad voor Cultuur zullen hun rapport dit voorjaar uitbrengen. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.