Deze website maakt gebruik van cookies.

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2018

21-12-2017 | Bron: Rijksoverheid

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand. Dit heeft gevolgen voor alle uitkeringen die gekoppeld zijn aan dit minimumloon.

Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand. Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 herzien.

Zie hier een overzicht van de bedragen.