Deze website maakt gebruik van cookies.

Tweede Kamerdebat 8 september 2014

09-09-2014 | Bron: Kunsten '92

In de kolom hiernaast tref je het stenografisch verslag van het Verzameloverleg Cultuuronderwerpen aan dat, op 8 september, in de Tweede Kamer plaatsvond. Tijdens dit overleg zijn door de minister en de aanwezige Kamerleden (de christelijke partijen, PVV en Groen Links waren niet aanwezig) de eerste piketpaaltjes geslagen voor de inrichting van de volgende cultuurnotaperiode 2017 - 2020.

 

Er werden twee moties ingediend:

* Motie Bergkamp (D66) en van Dijk (SP) over de besteding van extra budget voor talentontwikkeling. De motie in het stenografische verslag is door de minister afgeraden. Een aangepaste versie zal deze week worden ingediend.

* Motie Rutte (VVD) waarin de regering wordt verzocht de molen De Windlust te Burum niet af te voeren van de rijksmonumentenlijst. Medeondertekend door Monasch (PvdA), De Rouwe (CDA) en Bergkamp (D66).

 

Ook werden er de volgende toezeggingen gedaan:


* De Kamer zal een onderzoek naar de inkomenspositie van kunstenaars ontvangen, als bijlage bij de publicatie Cultuur in Beeld, die op 1 december aanstaande naar de Kamer gaat.

* In 2015 ontvangt de Kamer de uitgangspuntenbrief ten behoeve van een nieuwe BIS-periode.

* Zoals al eerder is toegezegd, ontvangt de Kamer binnen enkele weken de brief over muziekeducatie.

* In juni 2015 ontvangt de Kamer een brief van de minister met een balans van de bestedingen na zes jaar Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) en met name de positie van grote kerken daarin.

* Eind oktober 2014 ontvangt de Kamer reeds de dan beschikbare cijfers en tevens een reactie op de analyse van de Federatie Instandhouding Monumenten.

* De minister zegt toe de Kamer te informeren over de resultaten van het overleg met de sector over de uitwerking van het talentbudget en de aanstelling van coaches.

* Bij de aanbiedingsbrief bij Cultuur in Beeld zal de minister ook ingaan op de notitie inzake de erfenis van Rutte (hier wordt bedoeld “De aannames van Zijlstra, anderhalf jaar later”, publicatie van Kunsten ’92).