Deze website maakt gebruik van cookies.

Tweede editie Cultuurindex laat grote verschuivingen in de culturele sector zien

15-12-2015 | Bron: cultuurindex.nl

De tweede editie van de Cultuurindex Nederland, De Staat van Cultuur 2, is onlangs gepubliceerd. Deze gratis publicatie, met cijfers over de periode 2005-2013, laat de (soms) grote verschuivingen zien die momenteel in de culturele sector gaande zijn.

De Staat van Cultuur 2 zoomt in op ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. Hiervoor zijn 83 kerncijfers gebruikt. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de aanbod- en vraagzijde van cultuur, de geldstromen en de concurrentiekracht van de cultuursector. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van de Cultuurindex Nederland vergeleken met die van cultuurindexen uit Engeland, Amerika en Australië.

De gegevens omtrent podiumkunsten (aangeleverd door VNPF en VSCD) laten zien dat de podiumkunsten het niet makkelijk hebben: de aantallen bezoekers lopen terug en daarmee de inkomsten. Maar er zijn lichtpuntjes: de muziekmarkt krabbelt op, en festivals maken een enorme groei door.

In de online publicatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe het is gesteld met het cultuuraanbod in Nederland sinds de versoberde cultuursubsidies na 2012. De verwerkte cijfers lopen tot en met 2013, een economisch gezien matig jaar. Dat jaar ging voor de cultuursector ook de nieuwe basisinfrastructuur periode 2013- 2016 in. De volle reikwijdte van de bezuinigingen zal zich pas in de komende jaren uitkristalliseren, als bekend wordt hoe de ophanden zijnde gemeentelijke en provinciale bezuinigingen op cultuur uitwerken.

De staat van Cultuur 2 verscheen als duo uitgave met nummer 105 van Boekman