Deze website maakt gebruik van cookies.

Studiekosten betalen na tijdelijk contract?

21-12-2015

Als een werkgever in een studiekostenbeding opneemt dat een werknemer studiekosten moet terugbetalen als op zijn verzoek het dienstverband wordt beëindigd, is de vraag of de werkgever hieronder ook het weigeren van een contractverlenging kan scharen. 

Uit een recente zaak blijkt dat de werkgever deze onduidelijkheid in het beding moet wegnemen.

Lees verder