Deze website maakt gebruik van cookies.

Speciale toolkit goeie hulp bij verwerven meer eigen inkomsten!

02-12-2011 | Bron: VNPF

Ook druk bezig met plannen in het licht van de nieuwe werkelijkheid in de cultuursector? Is het voor uw organisatie daarbij ook belangrijk dat de eigen inkomsten omhoog gaan door middel van private financiering? En wilt u weten hoe u dit systematisch in uw organisatie verankert met korte, middellange en lange termijn doelstellingen? Maar vooral hoe u dit praktisch aanpakt?
KIJK DAN OP privaatgeldpodiumkunsten.com

Een praktische toolkit voor iedereen
Logisch en stapsgewijs leidt de toolkit u met aansprekende voorbeelden, spreadsheets en vragenlijsten tot een concreet plan van aanpak. U maakt daarbij gebruik van de ervaring die gezelschappen en organisaties uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk op dit gebied eerder hebben opgedaan. In een boeiend en inspirerend essay gaat onderzoekster Naomi Russell bovendien in op haar bevindingen op dit terrein in beide landen.

De toolkit is voor iedereen te gebruiken, of u nu een grote of kleine organisatie bent, een podium of een gezelschap, gesubsidieerd of uit de vrije sector. Met de toolkit kan iedereen direct aan de slag of voortvarend zijn reeds bestaande fondsenwervingsbeleid aanscherpen.

Deze toolkit is in opdracht van het TIN (Theater Instituut Nederland) en MCN (Muziekcentrum Nederland) ontwikkeld door Wonderbird, voorheen Naomi Russell & Partners.