Deze website maakt gebruik van cookies.

Openbaarmaking advies aan Buma Stemra van 28 september 2017

21-12-2017 | Bron: College van Toezicht Auteursrechten

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft afgelopen zomer de voormalige directie van gerommel en gerotzooi met de boekhouding beschuldigd op basis van ‘onvolledige’ rapporten en ‘juridisch’ niet-onderbouwde en toegelichte conclusies. Het College van Toezicht Auteursrechten zegt dit in een brief aan de organisatie die geld int voor aangesloten componisten, tekstschrijvers en tekstdichters.

Hieronder het bericht van het College van Toezich Auteursrechten.

Op 28 september 2017 heeft het College van Toezicht Auteursrechten n.a.v. een in opdracht van Buma Stemra uitgevoerd onderzoek haar geadviseerd een nader onderzoek te laten uitvoeren en haar uitgenodigd om voor 1 november gezamenlijk met het College een opdracht te formuleren. Buma Stemra heeft bezwaar gemaakt en rechtsmiddelen ingezet tegen dit advies en tegen het besluit tot openbaar maken van het advies en van het bijbehorende persbericht (besluit van 27 september en 13 oktober). Buma Stemra heeft haar zienswijze n.a.v. (1) het advies, (2) het openbaar maken van het advies en (3) het openbaar maken van het persbericht laatstelijk op 23 oktober 2017 ter kennis van het College gebracht. Daarnaast heeft Buma Stemra een voorlopige voorziening bij de rechter gevraagd tegen onder andere het openbaar maken van het advies en het openbaar maken van het persbericht. De bestuursrechter heeft op 27 oktober vonnis gewezen.

Op 1 december heeft het College het volgende besloten: (1) het bezwaar tegen het advies niet-ontvankelijk te verklaren en (2) het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking van het advies ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat enkele passages onleesbaar zijn gemaakt. Ten aanzien van dit besluit op bezwaar staat beroep open.

Lees het artikel hier.