Deze website maakt gebruik van cookies.

Ook AWVN kritisch op invoering WKR

01-05-2014 | Bron: www.elsevierfiscaal.nl

Volgens werkgeversorganisatie AWVN heeft de besluiteloosheid van het ministerie van Financiën inzake de werkkostenregeling schadelijke gevolgen voor werkgevers. Het ministerie zou op korte termijn opheldering geven over de toekomst van de werkkostenregeling. AWVN stelt dat dit vooralsnog niet gebeurd is.

Het rapport ''Aan het werk met de werkkostenregeling'' verscheen in het voorjaar van 2013. In dit rapport werd een nieuw criterium (noodzakelijkheidscriterium) voorgesteld die mogelijk het werkplekcriterium kon vervangen.
 
Meer informatie hieromtrent zou in het najaar van 2013 beschikbaar gesteld worden. AWVN: ‘Ondanks de aankondiging dat Financiën op korte termijn uitsluitsel zou geven over de toekomst van de verbeterde werkkostenregeling, is langs de formele kanalen nog steeds niets vernomen. Werkgevers willen met de werkkostenregeling aan de slag, maar hebben tegelijkertijd geen zin om dubbel en overbodig werk te doen, namelijk één inventarisatie op basis van de huidige regeling en nog één op basis van de mogelijk gewijzigde Werkkostenregeling. Ook is niet volledig zeker dat men vasthoudt aan de verplichte invoeringsdatum van 1 januari 2015. Het is begrijpelijk dat het geduld bij werkgevers zo langzamerhand begint op te raken.'
 
Overgangsregeling
Volgens AWVN kost het tijd om de werkkostenregeling te implementeren (overgangsregeling) en het arbeidsvoorwaardenpakket om te vormen. AWVN: ‘Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de afbouw van een bepaalde vergoedingsregeling zich uitstrekt tot na 1 januari 2015 waardoor de vrije ruimte wordt overschreden. Dat kost 80% eindheffing. Wij dringen erop aan om de WKR-knoop snel door te hakken, anders hebben werkgevers naar verwachting geen mogelijkheid meer om op een verantwoorde manier de grote overstap te maken.'
 
Meer informatie in het artikel 'Werkkostenregeling, begin op tijd met de voorbereiding!' van 22 april 2014 op ElsevierFiscaal.