Deze website maakt gebruik van cookies.

Na verlies ANBI-status geldt informatieplicht

22-12-2014 | Bron: Rendement.nl

Vanaf 1 januari 2015 moeten voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) aan een informatieplicht voldoen. Dit geldt voor organisaties die na 31 december 2012 hun ANBI-status hebben verloren of gaan verliezen.

Als uw organisatie (straks) geen ANBI meer is en nog een ANBI-vermogen heeft van minstens € 25.000, bent u vanaf volgend jaar verplicht om bepaalde financiële informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Het gaat hierbij om een overzicht van gedane schenkingen en van de ontwikkeling van het ANBI-vermogen sinds het verlies van de ANBI-status. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Successiewet.