Deze website maakt gebruik van cookies.

Majel Blonden over de gemeenteraadsverkiezingen

16-11-2017 | Bron: VNPF

Majel Blonden (Paard, Den Haag) en Arjaen Kersten (De Kampanje, Den Helder) deden mee aan een lobbyseminar over de gemeenteraadsverkiezingen. Wat hebben ze ervan opgestoken? Welke tips hebben zij en Branko van Loon (Hague)?

Waarom wilde je meedoen aan dit seminar?
Majel: Het is mij altijd een beetje een raadsel hoe de politiek werkt. Toen ik de uitnodiging kreeg om (gratis! ;-)) aan deze training mee te doen, dacht ik: baat het niet dan schaadt het niet. Ik weet van mezelf dat ik op dit vlak nog wel wat kan leren.

Arjaen: De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Als belanghebbende heb ik behoefte aan een goed contact met de raad en wil graag invloed uitoefenen. De Helderse politiek staat bekend als ‘moeilijk’ en vandaar mij interesse in dit seminar.

Tip Branko van Loon: Effectieve beïnvloeding van de politiek draait om een paar dingen: de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste manier, bij de juiste persoon. Dat betekent veel huiswerk en veel voorbereiding. Begin met het formuleren van je boodschap: wat wil je bereiken?

Wat vond je van de bijeenkomst en heb je iets opgestoken?
Majel: Ik vond het een heel verhelderende bijeenkomst. Er wordt duidelijk op een rijtje gezet hoe het beleidsproces in de gemeente werkt en wie de belangrijke spelers zijn. Mijn geluk was dat Branko van Loon een gedeelte van de training verzorgde. Hij heeft een verleden in de Haagse politiek en kon mij dus heel goed uitleggen waar en op wie ik moet letten de komende periode.

Arjaen: Zeker heb ik iets opgestoken: het is belangrijke de tijdslijnen goed in beeld te hebben zodat het juiste momentum kiezen eenvoudiger wordt. Steeds duidelijk dezelfde kernboodschap verkondigen, geen ellenlange teksten maar kort en bondig.

Tip Branko van Loon: Timing is alles. Wees voorbereid en anticipeer, laat je niet verrassen. Als je weet in welk stadium een besluitvormingsproces zich bevindt, dan kan je effectief je boodschap pluggen (download hier een tijdslijn met belangrijke momenten). Denk daarbij na over hoe breng je jouw boodschap (de vorm): kies je voor het gesprek, social media, de pers, debatten? Zorg ervoor dat je weet wie de sleutelspelers zijn: wie moet je spreken of uitnodigen? Informeer ze tijdig om ze mee te krijgen. Die gesprekken moet je nú aangaan. In de periode tot aan het kerstreces moeten de zaadjes worden geplant, want vanaf januari gaan de campagnes van start.

Wat ga je de komende vier maanden doen en heb je tips?
Majel: We gaan met meerdere Haagse popaanbieders in aanloop naar de verkiezingen een Haags Popdebat organiseren. In breder verband zal ook door het directieoverleg Podiumkunsten Den Haag (waar ik bestuurslid van ben) een cultuurdebat organiseren. We moeten ‘haakjes’ zoeken met andere belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld zorg, eenzaamheid van ouderen maar bijvoorbeeld ook veiligheid. Zo kunnen we onze maatschappelijke waarde benadrukken. Ondertussen houden we in de gaten welke partijprogramma’s worden gepubliceerd en vooral wat hierin over cultuur wordt vermeld.

Arjaen: In gezamenlijkheid een gedegen tijdslijn met collectieve acties ontwikkelen. Ook moeten we nu starten met proberen alsnog (nog meer) input te leveren en nader kennis te maken. Eind dit jaar gaan we met de Cultuurwijzer aan de slag en deze in de markt zetten.

Tip Branko van Loon: De campagneperiode, van begin januari tot de verkiezingen in maart, is dé tijd om je stem te laten horen. Op die manier beïnvloed je de agenda. Kijk om je heen. Verken het speelveld. Wie zijn je medestanders en wie zijn je tegenstanders? Werk samen en bouw coalities, ook met mensen en organisaties buiten je eigen sector, want samen sta je sterker. Verkondig steeds de boodschap van jouw organisatie en van je partners. Denk mee, en bied oplossingen en je expertise aan. Doe wat je belooft. Zo laat je zien dat je een serieuze, betrouwbare gesprekspartner bent.

Als de verkiezingen zijn geweest begint het pas. Hou de politiek in de gaten. Help politici, bestuurders en ambtenaren door diezelfde constructieve, serieuze en betrouwbare gesprekspartner te zijn.

Achtergrond
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Samen met andere organisaties uit de kunst- en cultuursector proberen we onze leden hierop voor te bereiden. Majel en Arjaen meldden zich aan voor een bijeenkomst georganiseerd door LKCA en verzorgd door Hague.

Lancering Cultuurwijzer
Eind dit jaar wordt de Cultuurwijzer gelanceerd. Dat is een stemwijzer die lokaal gevuld moet worden met stellingen en heeft als doel om kunst- en cultuurinstellingen samen te laten optrekken in hun lobby.

Cultuur deel je
De VNPF en de VSCD danken de LKCA voor het beschikbaar stellen van de trainingsplekken in het kader van de campagne Cultuur deel je! Cultuur deel je is een campagne van LKCA die als doel heeft om kunst en cultuur op de agenda te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen.