Deze website maakt gebruik van cookies.

Kunstconnectie en BNVU fuseren

22-12-2014 | Bron: Kunstconnectie

Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) zullen per 1 januari 2015 fuseren tot één nieuwe brancheorganisatie die zich zal presenteren onder de naam: ‘Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk’. 

De nieuwe vereniging organiseert circa 190 Nederlandse centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en muziekscholen.

Met deze fusie is een landelijke belangenbehartiger ontstaan voor de non-formele educatie in Nederland. Dit sluit aan bij de praktijk waar kunstencentra, muziekscholen en volksuniversiteiten meer en meer de lokale samenwerking zoeken. De beider achterbannen hebben een grote verwantschap als het aankomt op talentontwikkeling en ‘een leven lang leren’. Samenwerking tussen de kunstencentra en de volksuniversiteiten levert een breder educatief aanbod op voor het onderwijs. Daarnaast versterken en verrijken beide netwerken elkaar.
Er ontslaat al jaren een samenwerkingsverband tussen beide verenigingen. Deze fusie vormt het logische sluitstuk van de samenwerking.

Jan Brands, directeur Kunstconnectie: “Toen we drie jaar geleden de eerste gesprekken voerden, zagen we al gelijk de meerwaarde van een samenwerking op organisatorisch gebied. Maar al gauw dienden zich ook de voordelen op het beleidsmatige en inhoudelijke vlak aan. Dat is met dit besluit van de leden een feit geworden.“