Deze website maakt gebruik van cookies.

Inzicht in kosten en baten van de RI&E

13-06-2017 | Bron: www.rie.nl

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Steunpunt RI&E laat in een kosten-baten-overzicht van de RI&E zien dat tegenover deze investeringen ook veel baten staan. Een belangrijk inzicht voor ondernemers over het belang van goede arbo-omstandigheden.

Het overzicht wordt gelanceerd tijdens de Week van de RI&E, die van 12 tot 16 juni plaatsvindt. Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de arborisico’s te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt een medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit. Het kosten-baten-overzicht is hier te vinden