Deze website maakt gebruik van cookies.

Hilversum stemt in met nieuwe koers De Vorstin

21-12-2017 | Bron: De Vorstin

De gemeenteraad van Hilversum heeft op 6 december brede steun uitgesproken voor een nieuwe inhoudelijke koers van Podium De Vorstin. Het Meerjarenplan dat door de raad werd omarmd richt zich op een gevarieerd popmuziek aanbod. De nieuwe programmastrategie moet de betekenis van Podium de Vorstin voor de stad en jonge mensen vergroten.

Interim-directeur Loes Wagenmaker en organisatiestrateeg Thomas van Dalen maakten het plan samen met het team van De Vorstin. Naast de inhoudelijke plannen omvat het plan een breed-omvattend afsprakenpakket dat moet leiden tot een duurzaam gezonde situatie. Zo wordt het eigen vermogen aangevuld en vindt overdracht plaats van onder andere de licht- en geluidsinstallatie, de horecainstallatie en het bijbehorende onderhoudsbudget. Ook zijn de governance-regels aanscherpt en is er inmiddels een nieuw bestuur aangetreden.

Er is een mooie basis gelegd voor een toekomstbestendig poppodium.