Deze website maakt gebruik van cookies.

Het verschil: preventiemedewerker en arbocoördinator

09-11-2017 | Bron: Rendement Uitgeverij

Elke organisatie moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. Er zijn ook organisaties die daarnaast een arbocoördinator hebben. Die is soms ook de preventiemedewerker. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze functies?

Het grootste verschil tussen deze rollen is de wettelijke status. Een preventiemedewerker is – in tegenstelling tot de arbocoördinator – een wettelijke verplichting. De preventiemedewerker heeft een formele aanstelling, waardoor hij kan worden aangemerkt als deskundige in de zin van de Arbowet. Dat blijkt uit het feit dat hij in de praktijk onafhankelijk van de werkgever kan bijdragen aan het arbobeleid. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer en met de uitvoering van het arbobeleid. Hij heeft niet de status van een gewone werknemer en wordt beschermd tegen ontslag door een opzegverbod.

Arbocoördinator kan ook preventiemedewerker zijn
Voor een arbocoördinator ligt dit anders. Die is wel een ‘gewone’ werknemer en deze geniet geen speciale rechtsbescherming. De arbocoördinator zult u vooral zien in grotere organisaties. Hij houdt zich bezig met het coördineren van diverse arbotaken. Ook is hij belast met het opstellen van arbobeleid, met name op het gebied van verzuim en preventie. Het kan voorkomen dat de preventiemedewerker ook de arbocoördinator is. Welke rol de preventiemedewerker inneemt, hangt af van de grootte van de organisatie en de complexiteit en omvang van de arbotaken.

Lees hier het artikel.