Deze website maakt gebruik van cookies.

Gemeente Maastricht ambieert volwaardig poppodium in Timmerfabriek

23-09-2014 | Bron: Entertainment Business

Het gemeentebestuur van Maastricht wil dat de Timmerfabriek, gevestigd in het Sphinxkwartier, zich ontwikkelt tot een bruisende culturele hotspot met een grote publieksaantrekkende werking. Daarbinnen moet een volwaardig poppodium een prominente plek gaan krijgen. 

De ambitie om de Timmerfabriek een extra boost te geven was al uitgesproken in het coalitieakkoord van april. Nu is het plan verder uitgewerkt. Popmuziek, film en creatieve evenementen vormen de basis. En dat betekent dat naast Filmhuis Lumière en Bureau Europa (organisatie voor architectuur en vormgeving) een volwaardig poppodium een belangrijke plek krijgt. Verder moeten verschillende ruimtes voor optredens, een uitgebreidere repetitievoorziening, opnamestudio en een ontmoetingsplek gerealiseerd worden.

Het nieuwe poppodium komt deels in de huidige Timmerfabriek en wordt gedeeltelijk nieuw gebouwd. De kleine club (350 bezoekers) komt in de noordzijde van de Timmerfabriek. De grote club voor 800 tot 1100 bezoekers wordt gebouwd in het verlengde van de Timmerfabriek. De grote publieksentree komt aan de tuin/pleinzijde en er komt een fietsenstalling aan de kant van het voormalige hotel de Ossenkop. Het nieuwe poppodium moet in januari 2017 gereed zijn.

Het plan is tot stand gekomen met het nieuwe stichtingsbestuur van de Muziekgieterij, het huidige Maastrichtse muziekpodium dat in het zuidelijk deel van de Timmerfabriek is gevestigd. De aanpassing vraagt een extra investering van 3,5 miljoen euro. Dit geld is gereserveerd in het Meerjareninvesteringsplan van de gemeente. Daarnaast wordt tot 2018 rekening gehouden met aanlooptekorten door onder andere verbouwingswerkzaamheden, aangezien de ruimten in die periode door de bouwwerkzaamheden nog niet optimaal benut kunnen worden.