Deze website maakt gebruik van cookies.

Gebouw-T officieel Kernpodium

12-11-2012 | Bron: http://www.gebouw-t.nl/pagina/nieuwsbericht/gebouwt-officieel-kernpodium

Het Fonds Podiumkunsten heeft Gebouw-T in Bergen op Zoom aangewezen als Kernpodium B binnen het onderdeel Programmeringssubsidie Podia Popmuziek van de Deelregeling programmeringssubsidies. Een mooie beloning voor 1,5 jaar hard werken.

Met deze aanwijzing kan Gebouw-T per 1 januari 2013 subsidie bij het Fonds aanvragen voor tekorten op concerten en danceparty’s met Nederlandse bands, solo-muzikanten en dj’s. De subsidie is bestemd voor de popmuzikanten, maar wordt indirect uitgekeerd via de Kernpodia. De programmeurs van de Kernpodia bepalen zelf welke bands ze op hun podium willen laten optreden. Wel stelt het Fonds eisen aan de minimum en maximum gages om zo de podia te stimuleren om Nederlandse bands beter uit te betalen. Het podium ontvangt subsidie als de gemaakte kosten voor het concert achteraf hoger blijken te zijn dan de entreeopbrengsten. In dat geval bedraagt de subsidie een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum. Op deze manier wordt het financiële risico voor de podia kleiner en kunnen zij vaker een minder bekende of risicovolle band boeken.

Het poppodium in Bergen op Zoom bestaat inmiddels iets meer dan 1,5 jaar. Zakelijk leider Gertjan de Koster: “Voor een beginnend poppodium is het altijd lastig een goede plek te verwerven binnen de podia- en muzieksector. De toekenning van de Kernpodium B is voor ons een beloning voor het harde werken. In haar korte bestaan mag Gebouw-T mag zich scharen tot de top van het Nederlandse Popcircuit”.

Alleen een stichting of vereniging die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing als Kernpodium doen. Deze organisatie moet professioneel werken en beschikken over een vaste zaal met voldoende faciliteiten. In de zaal moet een breed programma van voornamelijk popmuziek te horen zijn. Daarnaast wordt er onder andere gekeken naar het publieksbereik, de gehanteerde entreeprijzen en de uitbetaalde gages. Afhankelijk van de zaalcapaciteit wordt het podium ingedeeld als Kernpodium A, B, of C.