Deze website maakt gebruik van cookies.

Fonds voor cultuurparticipatie start 'Op weg naar Age Friendly Cities'

21-12-2015 | Bron: cultuurparticipatie.nl

Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie start daarom in 2016 met 5 steden het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Tijdens de conferentie ‘Cultuur in Beeld’ gaf het Fonds het startschot voor dit programma. Onder leiding van Hedy d’Ancona gaan vertegenwoordigers uit gemeente, cultuur, zorg en welzijn met elkaar in gesprek over hoe je verbinding tussen cultuur zorg en welzijn tot stand brengt en wat het oplevert.

Sinds 2013 heeft het Fonds meer dan 80 bijzondere projecten ondersteund, die een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn blijkt succesvol, maar is nog niet vanzelfsprekend. Hierdoor bereiken deze projecten vaak minder ouderen dan mogelijk is. Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote transities binnen het maatschappelijk domein. Zo moeten zij onder andere realiseren dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht gaat het Fonds proberen inspirerende projecten in te zetten ter verbetering van het welzijn van ouderen. Zo werken ze toe naar 30 steden die in 2020 Age Friendly beleid hebben op het gebied van cultuurparticipatie.