Deze website maakt gebruik van cookies.

Einde aan premievrijstelling oudere werknemer

11-12-2014 | Bron: Rendement.nl

Per 1 juli 2015 vervalt de premievrijstelling oudere werknemers. Vanaf dat moment passen de laatste ouderen die onder de overgangsregeling vallen niet meer in de doelgroep. Tot die tijd hoeft u voor deze werknemers geen basispremie WAO/IVA/WGA af te dragen.

Als u sinds 2008 voor bepaalde werknemers de premievrijstelling oudere werknemers heeft toegepast, kunt u voor die werknemers nog tot 1 juli 2015 de premievrijstelling blijven toepassen. De betreffende werknemers moeten dan nog in dienst zijn, op 1 januari 2014 ouder zijn geweest dan 60,5 jaar en nog geen 62 jaar zijn.

Overgangsregeling eindigt per 1 juli 2015

De vrijstelling wordt vervangen door een premiekorting. Enkel als je de premievrijstelling vóór 2009 al toepaste en de werknemer nog steeds aan de eisen voldoet, kun je de premievrijstelling kunt u de vrijstelling als overgangsregel blijven toepassen. Op 1 juli 2015 eindigt de overgangsregeling definitief. Alle werknemers die in 2008 in de doelgroep vielen, zijn dan ouder dan 62 jaar.

Mogelijk een premiekorting toepassen

Uw organisatie kan wel drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen. Let op, deze leeftijdsgrens gaat per 2015 omhoog naar 56 jaar. De hogere leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe gevallen.