Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuursector: tijd voor een nieuw cultuurbeleid

29-03-2011 | Bron: VSCD

De cultuursector publiceert vandaag een voorstel voor een nieuw cultuurbeleid. Dit staat beschreven in de bijgevoegde notitie, getiteld: ‘Minder waar het kan, beter waar het moet; een pleidooi voor een andere rol van de overheid’.

In het nieuwe cultuurbeleid komt meer ruimte voor het publiek: culturele organisaties verstevigen en vergroten hun publieke belang. De rol van de overheid wordt aangescherpt:het beleid moet worden gebaseerd op het bewaken van pluriformiteit, het garanderen van de toegankelijkheid en het stimuleren van innovatie. De samenwerking tussen de overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties wordt versterkt. De vraag naar cultuur wordt gestimuleerd, belemmeringen voor ondernemerschap worden weggenomen en het instrumentarium wordt uitgebreid met investeringssubsidies en fiscale faciliteiten.

De partners onderstrepen dat het stuk geen ‘handleiding voor de bezuinigingen’ is. De visie is ontwikkeld voor de lange termijn: ook zonder bezuinigingen zou een herziening nodig zijn. De aangekondigde bezuinigingen zijn disproportioneel en brengen de sector grote schade toe; de sector pleit daarom nog steeds voor proportionele bezuinigingen.

De cultuursector is verenigd in de Tafel van Zes, een samenwerkingsverband van de Federatie Cultuur, FNV KIEM/de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de publieke cultuurfondsen, de sectorinstituten, Kunsten ’92 en de Cultuurformatie. Gezamenlijk vertegenwoordigen de zes partners verreweg het grootste deel van de cultuursector. Het gemeenschappelijke voorstel is uniek: een dergelijke brede samenwerking is nog niet eerder voorgekomen. De cultuursector wil hiermee een invloed uitoefenen op de politiek en het debat over de aangekondigde bezuinigingen.

Klik rechts om de notitie te lezen.
Klik hier voor het artikel "Kunstwereld bereikt akkoord in de kunstwereld" in de Volkskrant