Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurparticipatie met social media in 5 stappen

24-09-2014 | Bron: 42bis

Social media kunnen een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie. Kunst- en cultuurinstellingen zetten internet nu vooral op een statische manier in. Hiermee experimenten is een mooi begin.

Cultuurparticipatie is het passief (als publiek) of actief deelnemen (als beoefenaar/podium) en vertrouwd raken (via het onderwijs)  met minstens één kunstvorm.  De overheid vind dat elke Nederlander gebruik moet kunnen maken van goede voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening: op school, rondom school en daarbuiten.

Hier ligt ook de opdracht aan kunst- en cultuurinstellingen. Social media kunnen een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie. Vooral als het gaat om het betrekken van een nieuwe doelgroep.

Poppodia en -festivals trekken van nature al een jonger publiek aan en zijn ook al actief met social media bezig. Dit laat niet dat er ook baat bij is als er kritisch en evaluerend naar het eigen social media gedag gekeken wordt.

Vragen die gesteld kunnen worden zijn: Zijn we passief? Sturen we alleen statische berichten over onze eigen evenementen uit? Bieden wij de volger/het publiek ook iets extra's? Hoe binden wij hen aan ons? Hoe maken we de volger deel van wat wij als poppodium of -festival doen? 

Na deze evaluatie kan er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar andere vormen of mogelijkheden buiten een twitter of facebookaccount om die ook interessant zouden kunnen zijn. Aangezien er veel meer mogelijkheden bestaan om het publiek en/of de artiest te binden.  

 

Adviseur in media en cultuur Carmelita Serkei stelt 5 stappen voor om actief te worden op social media (m.n. twitter en facebook).

Stap 1 : Wat wil je bereiken?

Formuleer je doelen zo concreet mogelijk. Ga na wat je al weet van je publiek; over welke data beschik je al?

Stap 2: Wat wil je (potentiële) publiek?

Voer gesprekken, kijk en luister naar de wensen en behoeften. Probeer niet te snel in oplossingen te denken. Verzamel  ideeën. Bepaal welke ideeën je uit wil proberen.

Stap 3: Werk je ideeën uit

Informeer je over de karakteristieken van de verschillende social media platformen. Beperk het in eerste instantie tot 2 à 3. Bekijk welk platform het meest geschikt is om (een onderdeel van) het idee te testen. Kijk ook naar ervaringen van anderen in jouw sector.

Maak vervolgens een stappenplan, bepaal wie erbij betrokken is (intern en extern), wat je wil bereiken en hoe je dat gaat meten (prestatie-indicatoren). De meetbare kenmerken staan in relatie tot je doelstelling.

Stap 4: Test

Stel de beginsituatie vast aan de hand van meetbare kenmerken (0 meting). Zo kan je later vaststellen of je acties effectief waren. Begin!

Stap 5: Evalueer

Evalueer aan de hand van de prestatie-indicatoren. Stel bij en ga door.