Deze website maakt gebruik van cookies.

Coulance bij handhaving meldplicht datalekken gevraagd

22-12-2015 | Bron: rendement.nl

Op 1 januari 2016 gaat de Meldplicht Datalekken in. De VNPF is bezig om hier branchebreed een oplossing (een model-bewerkersovereenkomst) voor te vinden.

Het gaat in onze sector met name om de zogenaamde “bewerkersovereenkomst” die met een externe partij moet worden afgesloten, wanneer die partij privacy gevoelige gegevens voor een podium/festival beheert. Denk bijvoorbeeld aan een kaartverkoopsysteem in de cloud, waarin je klantgegevens zijn opgeslagen.

Het College bescherming persoonsgegevens zal hierop toezien en eventueel handhaven. De definitieve regels zijn echter pas kort bekend en branchevereniging Nederland ICT vindt dat organisaties meer tijd nodig hebben om de nodige aanpassingen door te kunnen voeren.