Deze website maakt gebruik van cookies.

Bindende tariefafspraken zzp’ers in nieuwe Cao Toneel en Dans

16-12-2019 | Bron: Boekmanstichting

De Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) hebben een principeakkoord over de Cao Toneel en Dans voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Bijzonder aan deze cao is dat net als in de architectenbranche, tariefafspraken worden gemaakt voor zelfstandigen. Cao-partijen gaan ervan uit dat deze afspraken, net als die in de onlangs tot stand gekomen architecten-cao, algemeen verbindend voor de hele sector toneel en dans zullen worden.

Cao-partijen doen een oproep aan de Rijksoverheid en andere overheden om hun subsidies jaarlijks voldoende te indexeren om de toneel- en dansgezelschappen in staat te stellen de financiële (meer)kosten van de cao het hoofd te bieden. Meerkosten die niet alleen voortvloeien uit de cao-afspraken, maar ook uit de Wet Arbeids­markt in Balans die per 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Bekijk hier de website.