Deze website maakt gebruik van cookies.

Bezoeker een passant, participant of onderdeel van een kernpubliek?

03-03-2015 | Bron: Cultuurmarketing

Tussen toeval en routine: klantloyaliteit bij podiumkunstaccommodaties. Het is één ding om bezoekers binnen te halen, maar het is ook van belang om bezoekers terug te laten keren.

Pieter de Rooij heeft onderzoek gedaan naar klantloyaliteit aan podiumkunstassociaties (De Rooij, 2013). In dit artikel vat hij de belangrijkste bevindingen samen. Allereerst wordt ingegaan op wat klantloyaliteit in de podiumkunsten betekent. Vervolgens worden de factoren benoemt die loyaliteit beïnvloeden. Ten slotte komen concrete aanbevelingen voor de sector aan bod.

Lees hier meer.