Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingconvenant verlengd

21-11-2013 | Bron: VNPF

Het belastingconvenant dat de VNPF heeft afgesloten met de Belastingdienst is verlengd voor 2014. Er zijn een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

Forfait

Het forfait voor 2014 is vastgesteld op € 53,- per jaar (5,- minder dan in 2013). Oftewel 4,41 per maand (i.p.v. € 4,82). De Belastingdienst zal deze cijfers op de website van de Belastingdienst aanpassen (zie ook de pdf concept belastingconvenant, deze wordt over ca 2 weken gepubliceerd op de site van de Belastingdienst).De forfait waarde is bepaald als het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar (o.b.v. de PAS 2010 - 2012 cijfers).

WKR

Over de incorporatie van het belastingconvenant in de werkkostenregeling (WKR), die per 1 januari 2015 verplicht wordt ingevoerd, zijn in de loop van 2013 verschillende gesprekken geweest. De werkkostenregeling zal nog niet door iedereen met ingang van 1 januari 2014 worden ingevoerd. Echter de mogelijkheid om de werkkostenregeling in te voeren is er wel. Om die reden moet er ook berekeningen gemaakt worden voor diegenen die de regeling wel willen invoeren. Het gaat dan voornamelijk over de besteding van de vrije ruimte.
De vrije ruimte is 1,5% van het totale fiscale loon van jullie  werknemers (kolom 14 van de loonstaat). Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Het vrijgestelde forfait, zoals deze in het convenant is opgenomen, wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Hierdoor zal 50% van de vrije ruimte worden benut. De overige 50% van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij besteed worden.

Meer informatie over de werkkostenregeling: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/loonheffingen_berekenen/eindheffing_werkkostenregeling_berekenen/hoe_werkt_de_werkkostenregeling/