Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingconvenant 2015 met afspraken over de WKR

02-12-2014 | Bron: VNPF

Het belastingconvenant dat de VNPF heeft afgesloten met de Belastingdienst is verlengd voor 2015. Er zijn een aantal kleine wijzigingen aangebracht. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt met betrekking tot de WKR die vanaf 2015 verplicht wordt. 

De wijzigingen: 

 

forfait

Het forfait voor 2015 is vastgesteld op € 56,- per jaar (3,- meer dan in 2014). De Belastingdienst zal deze cijfers op de website van de Belastingdienst aanpassen. Een pdf van het belastingconvenant zoals deze wordt gepubliceerd op de site van de Belastingdienst hebben we nog niet, maar omdat er i.v.m. de WKR veel vragen zijn zenden we alvast deze informatie .De forfait waarde is bepaald als het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar (o.b.v. de PAS 2011 – 2013 cijfers).

 

Wkr

Over de incorporatie van het belastingconvenant in de werkkostenregeling (WKR), die per 1 januari 2015 verplicht wordt ingevoerd, zijn in 2014 verschillende gesprekken geweest. Het ging  voornamelijk over de besteding van de vrije ruimte.

De vrije ruimte is 1,2% van het totale fiscale loon van jullie  werknemers (kolom 14 van de loonstaat). Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Het vrijgestelde forfait, zoals deze in het convenant is opgenomen, wordt ondergebracht in de vrije ruimte.

 

Vanaf 2015 is de personeelskorting voor branchegerichte producten weer terug. De korting van 20% tot een maximum van € 500 is een gerichte vrijstelling. Links onderaan in de eerste spreadsheet ('Fiscus Forfait regeling 2015') is een nieuwe tabel opgenomen, waarin gemiddeld per podium het totaalbedrag (entree + horeca), dat samenhangt met de gerichte vrijstelling (20% branche gerichte personeelskorting), is berekend per persoon. Het is duidelijk dat de grens van € 500 per persoon niet wordt bereikt.

 

Samengevat betekent het dat het volgende:

 

Voor podia zonder payrolling:

Aandeel convenant pop-podia: 30% van de vrije ruimte WKR. Resteert 70% dat  door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

 

Voor pop-podia met payrolling:

Aandeel convenant pop-podia: 20% van de vrije ruimte WKR. Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Aandeel payrolling bedrijf: 50% van de vrije ruimte WKR. Resteert 50% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Let op: de loon-in-natura vertrekkingen in de poppodia (korting op entree en horeca) aan payrollers kan, middels 50% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payroll bedrijf “afgekocht” worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom voor loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt / opgenomen dat 50% van dat bedrag is “uitgegeven” aan de loon-in-natura verstrekkingen conform het “Convenant Nederlandse Poppodia en –Festivals”. Dit moet tevens schriftelijk aan het betreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.

 

 

Dit convenant is tot stand gekomen door de werkgroep belastingconvenant van de VNPF. Hier rechts zijn overzichten met betrekking tot de wijzigingen te vinden en in het dossier Belastingconvenant kun je terecht voor het document van het Belastingconvenant 2014.