Deze website maakt gebruik van cookies.

Analyse cultuurparagrafen gemeenten

08-07-2014 | Bron: Kunsten '92

In het kader van het debat in de Tweede Kamer op 2 juli over cultuureducatie, heeft Berenschot een analyse verricht van de cultuurparagrafen in een aantal gemeentelijke coalitie-akkoorden. De indruk ontstaat dat het meevalt met de extra bezuinigingen op cultuur, die bovenop de sinds 2011 doorgevoerde bezuinigingen komen.

De grootste gemeenten bezuinigen vanaf 2015 niet of nauwelijks extra, en sommige spreken juist over repareren of intensiveren. Er is een accentverschuiving zichtbaar van aandacht voor de artistieke en economische waarde naar de maatschappelijke waarde van cultuur. Lees de blog van Berenschot-adviseur Bastiaan Vinkenburg op de website van Kunsten'92.