Deze website maakt gebruik van cookies.

Amsterdamse politici willen makkelijker festivalvergunningen geven

05-12-2014 | Bron: Entertainment Business

Als het aan de VVD en D66 ligt moet het makkelijker worden om festivals te organiseren in Amsterdam. De partijen willen een einde maken aan de verschillen tussen stadsdelen bij de vergunningverlening.

De verschillen tussen de stadsdelen in Amsterdam als het gaat om festivalvergunningen moeten verdwijnen aldus VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok en D66-raadslid Reinier Van Dantzig.
 
De politici vertellen tegenover het Parool waarom. Ruigrok: “Ik sprak een festivalorganisator die alleen al voor het regelen van de vergunningen een werknemer in dienst heeft. Dat is nodig omdat overal weer wat anders geldt.” Van Dantzig voegt hieraan toe: “De aanvraag gaat in ons voorstel nog wel via het stadsdeel, maar overal worden dezelfde regels gebruikt. Denk aan het gelijktrekken van geluidsnormen.” 
 
Naast het gelijktrekken van regels voor alle stadsdelen willen de partijen ook klachten van bewoners centraal registreren. Van Dantzig: “Dat is handiger, want overlast blijft niet altijd binnen stadsdeelgrenzen. Ook krijgen we zo een helder beeld van de klachten over festivals in heel Amsterdam.”
 
Ook moet de verlening van de vergunning sneller gaan aldus het Van Dantzig. “Het festival Voltt wist pas een dag van tevoren dat de vergunning rond was. Dat leidt niet alleen tot onzekerheid voor de organisator, maar ook voor de buurt.”
 
Grotere festivals die zich al bewezen hebben, komen wat D66 en VVD betreft in aanmerking voor een meerjarige vergunning. Ruigrok: “Organisatoren die al jaren hun best doen om in samenspraak met de buurt een festival te organiseren verdienen dat.”