Deze website maakt gebruik van cookies.

Amsterdam gaat andere eisen stellen aan de evenementen

30-05-2016 | Bron: binnenlandsbestuur.nl

Er moet meer aandacht komen voor de omgeving en de impact op de stad Amsterdam. In 2020 wil de gemeente alleen nog volledig duurzame evenementen in de stad die rekening houden met geluidsoverlast en het milieu. Deze eerste stap van Amsterdam kan van invloed zijn op het beleid in heel Nederland.

Het aantal festiviteiten in Amsterdam is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Dit leidde regelmatig tot grote drukte. In de nieuwe voorwaarden moet meer rekening worden gehouden met de bewoners, festivalgangers en organisatoren. Dit heeft als gevolg dat op bepaalde plekken minder evenementen zullen worden toegestaan waardoor het aantal evenementen in de stad kan afnemen.

Festiviteiten zullen vaker verplaatst worden naar buiten de stad. Alleen festiviteiten die goed passen bij de omgeving krijgen volgens de gemeente nog een plek in de stad.