Deze website maakt gebruik van cookies.

Alliantie: grootschalige evenementen deze zomer toestaan op basis van gratis (snel)testen

05-05-2021 | Bron: Alliantie Evenementenbouwers

Totdat er voldoende mensen in Nederland gevaccineerd zijn, is het noodzakelijk om gratis (snel)testen voor de evenementensector beschikbaar te stellen. Aldus de Alliantie van Evenmentenbouwers.

  • Zie hier het nationaal evenmentenplan
  • Zie hier de brief aan de Tweede Kamer van de Alliantie van Evenmentenbouwers

In dat geval kan de evenmentensector deze zomer  op een veilige en verantwoorde manier evenementen met een volledige capaciteit mogelijk maken. 

Aangezien de testcapaciteit schaars en kostbaar is, beveelt de Alliantie aan om deze alleen in te zetten bij evenementen waar het noodzakelijk is en niet alle samenkomsten gelijk te behandelen. Doorstroomlocaties zoals musea en dierentuinen hebben een andere aanpak nodig dan festivals en  sportwedstrijden. De testen moeten gratis verstrekt worden om tweedeling in de samenleving te voorkomen. Ook is het nodig om te benadrukken dat toegang met sneltesten tijdelijk van aard is en geen standaard wordt.

De resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen zijn zeer waardevol en dienen  meegenomen te worden in het openstellen van de evenementensector. De Alliantie van 
Evenementenbouwers en het Eventplatform zijn van mening dat met de opgedane kennis en verzamelde data van de Fieldlab-evenementen het mogelijk is om een goed beeld te geven van de 
effecten op bijvoorbeeld ‘de zorg en bescherming van kwetsbaren’ later dit voorjaar en zomer. Met als uiteindelijk doel mensen deze zomer weer te laten genieten van sport, cultuur en entertainment. 
Uit diverse onderzoeken blijkt de impact van alle COVID beperkingen op de mentale gezondheid van met name jonge mensen. Het sociale isolement door het wegvallen van indoor sportactiviteiten, onderwijs en ontspanning door o.a. culturele evenementen valt met name de jongeren zwaar. De evenementen- en sportsector kan hier op een verantwoorde manier ontspanning bieden. 
De Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform hebben onlangs een brief gestuurd naar betrokken bewindspersonen met betrekking tot testcapaciteit en testbewijzen in relatie tot evenementen. Ook de Tweede Kamerfracties zijn hierover geïnformeerd.
Tot slot is het, gezien de ontstane misverstanden en commotie, van belang het onderscheid te blijven zien tussen het door de evenementenwereld opgezette en gesteunde programma van Fieldlab Evenementen én het andere pilotprogramma ‘testen voor  toegang’ van o.a. het Ministerie van OCW en het ministerie van VWS.