Deze website maakt gebruik van cookies.

Aanslag popconcert Manchester Arena, dreigingsniveau Nederland blijft substantieel, oproep tot één minuut stilte

24-05-2017 | Bron: VNPF

Maandagavond heeft er in Manchester tot ons afgrijzen een aanslag plaatsgevonden na afloop van een concert van Ariana Grande. Hierbij zijn vele doden en gewonden gevallen. De VNPF betreurt deze aanslag en onze gedachten zijn bij familie en vrienden van de slachtoffers en de organisatoren.

De VNPF begrijpt de bezorgdheid bij media, artiesten en bezoekers naar aanleiding van deze recente aanslag. De bij de VNPF aangesloten podia en festivals hebben veiligheid altijd al hoog in het vaandel staan. Ook nu doen de VNPF-leden er alles aan om een zo veilig mogelijke en tegelijk prettige omgeving te creëren voor bezoekers, artiesten en medewerkers.

De ontwikkelingen in Manchester worden nauwgezet gevolgd door de betrokken diensten. De VNPF staat in nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er is nog weinig informatie beschikbaar om de situatie goed te kunnen duiden. Vooralsnog is er geen indicatie dat er een specifieke dreiging is die zich ook op Nederland richt. Er is derhalve geen reden om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen. De aanslag in Manchester ligt in het verlengde van  het dreigingsbeeld waar we ook in Nederland al langer mee te maken hebben; deze is substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht. Daarom is ook in Nederland waakzaamheid geboden.

Uit voorzorg zijn al eerder (na o.a. aanslag Bataclan, Parijs) zichtbaar en onzichtbaar maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden bestendigd. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet aan de orde, wel wordt vanuit de bestaande kaders extra alertheid gevraagd. Organisatoren bekijken op dit moment of maatregelen moeten worden aangescherpt.

De VNPF heeft haar leden (poppodia en -festivals) opgeroepen om zaterdag 27 mei in alle popzalen en tijdens festivals voor aanvang van de hoofdact één minuut stilte in acht te nemen als steunbetuiging.

Het Europese netwerk van poppodia en festivals, Live DMA, waar ook het Britse Music Venue Trust onder valt, roept alle Europese podia en festivals om aanstaande vrijdag een ‘one minute of noise’ te organiseren ter nagedachtenis van de slachtoffers van Manchester. Het staat VNPF-leden vrij gehoor te geven aan de oproep van Live DMA om de 'one minute of noise' te volgen.