Deze website maakt gebruik van cookies.

Aangenomen moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25-01-2022 | Bron: Rijksoverheid

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Alleen de aangenomen moties worden gemeld.

Dit zijn de aangenomen moties: 

  • Motie van het lid Tielen c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel.
  • Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over financiële hobbels oplossen voor meetapparatuur voor het aantonen van besmettelijk virus.
  • Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een gezondheidscampagne met focus op sport en bewegen als onderdeel van een middellangetermijnvisie (t.v.v. 25295-1722).
  • Motie van de leden Van den Berg en Werner over de voorwaarden voor kunst- en cultuurvertoning in het onderwijs.
  • Motie van het lid Hijink c.s. over een voorstel om het Kamerdebat waar mogelijk voor de inwerkingtreding plaats te laten vinden.
  • Motie van het lid Bikker c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn.
  • Motie van het lid Den Haan c.s. over het meenemen van de informele zorg in de middellange- en langetermijnstrategie voor de coronacrisis.
  • Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar welke combinatie van vaccins bij een eventuele volgende boostercampagne het beste gegeven kan worden.