Deze website maakt gebruik van cookies.

6 wijzigingen in de Arbowet

30-11-2016 | Bron: rendement.nl

De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dit lijkt nog even te duren, maar je kunt je er nu al op voorbereiden.

Er gaan een aantal dingen veranderen in de Nieuwe Arbowet. Deze wijzigt naar verwachting pas per 1 juli 2017, maar je kunt je er nu al op voorbereiden. Met deze checklist kun je kijken wat je alvast kunt regelen.

Een kort overzicht van de zes wijzigingen:

  1. Bestuurder, OR of arbodienstverlener? Check of het contract met de arbodienst voldoet aan de nieuwe minimumeisen.
  2. Nieuwe preventiemedewerker? De bestuurder moet straks instemming vragen aan de ondernemingsraad.
  3. Preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienstverlener? Je moet meer gaan samenwerken en elkaar adviseren.
  4. Bedrijfsarts en ondernemingsraad? De vernieuwde Arbowet stimuleert dat u meer overlegt.
  5. Zieke werknemers? Let op, de werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie, de bedrijfsarts gaat actiever adviseren.
  6. Werkgever en ondernemingsraad? Informeer werknemers over het recht om de bedrijfsarts te bezoeken, ook als er geen sprake is van verzuim.