Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet- en regelgeving

 • PMSE

  De PMSE is de Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audio Verbindingen Programme Making & Special Events. De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainmentindustrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen.

 • Arbeidstijdenwet

  De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vereenvoudiging van de arbeidstijdenwet. Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid.

 • Artiestenregeling

  Voor artiesten gelden aparte belastingregels. Speciaal voor artiesten is de artiestenregeling opgezet. Wat houdt deze in?

 • Drank en Horecawet

  In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland.

 • Wet Bestuur en Toezicht

  Voor alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv’s en bv’s bestaan deze regels al. Straks gelden ze ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen.

 • Wetgeving

  Als poppodium of festival heb je met een aantal wet- en regelgeving te maken. Deze kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van je organisatie, denk maar aan wet- en regelgeving omtrent horeca, artiesten, veiligheid, BTW, maar ook bestuur en toezicht. 

 • Wet Werk en Zekerheid

  Wat verandert in 2014 en 2015 op het gebied van arbeidsrecht?
  Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?