Deze website maakt gebruik van cookies.

Handreiking VNG 'Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen'

Volgens de VNG leidt cultureel ondernemen tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk. 

De handreiking is gemaakt op verzoek van gemeenten en de Federatie Cultuur. Diverse gemeente-ambtenaren eraan hebben meegewerkt en de minister van OCW heeft deze mede financieel ondersteund. In de handreiking wordt het volgende beeld geschetst. Van oudsher zijn de waarden in het gemeentelijk cultuurbeleid: inleiding tot kunst en cultuur, individuele ontwikkeling en sociale cohesie. Daar zijn de afgelopen jaren nieuwe waarden bij gekomen. Het  vermogen van gemeenten om zichzelf en hun identiteit opnieuw uit te vinden is een indicatie van economische kracht en succes. Cultuur speelt daarnaast een relevante rol als trekker voor stedelijke vernieuwing. De aanwezigheid in de vorm van kunstenaars, voorzieningen en activiteiten, levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid: het maakt de gemeente aantrekkelijk. Cultuur creëert waarde, dat blijkt bijvoorbeeld uit de positieve invloed van monumenten en podiumkunsten op de prijs van vastgoed in de directe omgeving. Voorts wordt de vestigingskeuze van bedrijven mede bepaald door de aanwezigheid van een culturele infrastructuur.

Lees de hele handreiking in de bijlage. 


Gerelateerd nieuws

Meer