Deze website maakt gebruik van cookies.

Criteria en stemprocedure IJzeren Podiumdieren

De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen die worden toegekend aan mensen en organisaties die de meeste stemmen van VNPF-leden ontvangen.

Er zijn vijf categorieën:

 • Beste directeur
 • Beste programmeur
 • Beste marketeer 
 • Beste festival
 • Beste podium

Leden voordragen en stemprocedure

Alle medewerkers van VNPF-leden kunnen mensen of organisaties voordragen voor alle categorieën. Hiertoe moeten een aantal vragen worden beantwoord. Binnen de categorieën mag iedereen voorgedragen worden, zolang het (een medewerker van) een VNPF-lid betreft. Medewerkers en organisaties mogen ook zichzelf voordragen. Dit moedigen wij zelfs aan. Solliciteer als het ware naar een nominatie. Je weet zelf vaak het beste waarom jij of je organisatie een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd.

De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op het stemformulier. Hoe vollediger en overtuigender de toelichting, des te meer overwogen een stem kan worden uitgebracht. Weloverwogen argumentatie is dus van belang!

Nadat de personen en organisaties zijn voorgedragen, kan er per categorie gestemd worden. Voor alle categorieën wordt slechts één stemronde gehouden. Door middel van deze stemronde wordt per categorie een top vier aan daadwerkelijk genomineerden samengesteld. De uiteindelijke winnaars worden tijdens de uitreiking bekend gemaakt.

Planning van de stemprocedure

Start voordragen: 5 november 2019
Voordragen kan tot en met: 19 november 2019
Uitnodiging tot stemmen: 26 november 2019
Stemmen kan tot en met: 10 december 2019
Bekendmaking top vier genomineerden: 17 december 2019
Uitreiking IJzeren Podiumdieren: 18 januari 2020


Stemprocedure: Wie stemt op wie?

Het stemformulier kan per organisatie slechts 1 keer worden ingevuld. De eerste keer is definitief. Zorg er dus voor dat je goed onderling afspreekt wie uiteindelijk de survey invult. Indien je organisatie bijvoorbeeld meerdere programmeurs in dienst heeft, dan vergt dat dus onderlinge afstemming. Om herhaald stemmen te voorkomen, kan stemmen niet anoniem. Het stemgedrag wordt vertrouwelijk behandeld, met de gegevens wordt verder niets gedaan. Dubbel stemmen of meer stemmen uitbrengen heeft dus geen zin.

Prijs  Wie mag er stemmen? (in onderling overleg)
Beste podium Directie (liefst in overleg met MT)
Beste festival Directie (liefst in overleg met MT)
Beste directeur Directie
Beste programmeur  Programmeurs
Beste marketeer  Marketeers


Te beantwoorden vragen bij voordragen IJzeren Podiumdieren

De antwoorden op onderstaande vragen worden integraal overgenomen op het stemformulier. Des te uitgebreider en doordachter de antwoorden, des te meer je anderen overtuigt een stem uit te brengen. Doordachte argumentatie is dus van belang!

Beste podium:

 • Op welke manier was het podium in 2019 het meest onderscheidend?
 • Hoe was het onderscheidend karakter van dit podium in 2019 het resultaat van daadwerkelijk bedacht en doorgevoerd beleid?
 • Geef een voorbeeld/voorbeelden van concrete prijzenswaardige resultaten die dit podium heeft geboekt in 2019.
 • Zorgt dit podium voor een prettig werkklimaat? Zo ja, op welke manier?
 • Op welke manier was het podium in 2019 aantoonbaar gericht op permanente verbetering van de eigen organisatie?
 • Hoe liet het podium in 2019 zien zich het best te kunnen aanpassen aan interne en externe ontwikkelingen?
 • Had het podium in 2019 een voorbeeldrol op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid? Zo ja, op welke manier?
   

Beste festival:

 • Op welke manier was het festival in 2019 het meest onderscheidend?
 • Hoe was het onderscheidend karakter van dit festival in 2019 het resultaat van daadwerkelijk bedacht en doorgevoerd beleid?
 • Geef een voorbeeld/voorbeelden van concrete prijzenswaardige resultaten die dit festival heeft geboekt in 2019.
 • Zorgt dit festival duidelijk voor een prettig werkklimaat? Zo ja, op welke manier?
 • Op welke manier was het festival in 2019 aantoonbaar gericht op permanente verbetering van de eigen organisatie?
 • Hoe liet het festival in 2019 zien zich het best te kunnen aanpassen aan interne en externe ontwikkelingen?
 • Had het festival in 2019 een voorbeeldrol op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid? Zo ja, op welke manier?
   

Beste directeur:

 • Welke buitengewone en bewondering wekkende prestatie heeft de directeur in 2019 geleverd?
 • Op welke manier heeft de directeur in 2019 medewerkers en collega-directeuren geïnspireerd?
 • Geef voorbeelden van hoe de directeur in 2019 organisatiedoelen heeft geoptimaliseerd en geprioriteerd en hoe de directeur helder heeft gecommuniceerd (intern en extern) over wat de organisatiedoelen zijn.
   

Beste programmeur:

 • Welke buitengewone en bewondering wekkende prestatie heeft de programmeur in 2019 geleverd?
 • Op welke manier heeft de programmeur in 2019 medewerkers en collega-programmeurs geïnspireerd?
 • Vertel hoe de programmeur in 2019 de juiste balans wist te bewaren tussen onderscheidend artistiek beleid, gerealiseerd programma en financiële risico’s.
   

Beste marketeer:

 • Welke buitengewoon effectieve en bewondering wekkende campagne(s) heeft de marketeer in 2019 bedacht en geleid?
 • Op welke manier heeft de marketeer in 2019 medewerkers en collega-marketeers geïnspireerd?
 • Op welke vernieuwende en effectieve wijze zette de marketeer vertrouwde én nieuwe marketinginstrumenten in?


 

IJzeren Eierbal
Sinds 2016 is er naast de vijf IJzeren Podiumdieren een nieuwe prijs te winnen: de IJzeren Eierbal.

Wat is de IJzeren Eierbal?
De IJzeren Eierbal is een aanmoedigingsprijs voor iemand die nu al een positieve bijdrage levert aan de livesector en een groot talent is voor de toekomst. De prijs wordt door VPRO 3voor12 uitgereikt tijdens de avond van de IJzeren Podiumdieren. Jochem Winterwerp van Friendly Fire was in 2017 de allereerste winnaar, in 2018 was dat Timo Spruitenberg en in 2019 won Lane Reckman de Eierbal.

Wie maakt kans op de IJzeren Eierbal?
Iedereen werkzaam in de livesector kan worden voorgedragen (dus ook personen die niet werkzaam zijn voor VNPF-leden). De winnaar wordt bepaald aan de hand van de ingestuurde motivatie. Hoe overtuigender en uitgebreider de motivatie, hoe beter!

Criteria IJzeren Eierbal

 • Hoe oud is de kandidaat? De persoon mag niet ouder zijn dan 27 jaar.
 • Hoe lang werkt de kandidaat in de live-popsector en op welke manier legt de ‘junior’ nu al ‘senioriteit’ aan de dag in zijn/haar werkzaamheden?
 • Hoe heeft de kandidaat in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de eigen organisatie en/of in de live-popsector?
 • Op welke manier vervult de kandidaat een voorbeeldfunctie voor anderen?
 • Op welke manier speelde de kandidaat een belangrijke rol in het slagen van een project/activiteit?
 • Hoe bevordert de kandidaat de collegialiteit, een positieve werksfeer en hoe brengt de kandidaat mensen met elkaar in contact?
 • Wat heeft de kandidaat in korte tijd al geleerd?

 

Aanmelden voor de IJzeren Eierbal kan t/m 6 december 2019, door te mailen naar info@vnpf.nl.

.


Gerelateerd nieuws

Meer