Deze website maakt gebruik van cookies.

Sound Management


Sound Management in Performing Arts is een project van 4 organisaties (AGI-SON, Club Circuit, VNPF en VPT) van 3 verschillende Europese landen (Vlaanderen, Frankrijk en Nederland) – 7 organisaties solliciteerden voor dit project maar er werden er slechts 4 geselecteerd. Deze organisaties zijn voornamelijk netwerken binnen de Podiumkunsten binnen hun eigen land en representeren podia, festivals of technische beroepen. Twee van de partners, Club-Circuit en VNPF zijn ook lid van Live DMA, een Europees Netwerk.

Het project werd besproken door een aantal leden van het Live DMA netwerk en andere nationale organisaties. Het idee was om ervaringen in soundmanagement te delen: techische issues, artistieke samenwerking met buitenlandse artiesten en bands, gehoorbescherming aangaande het publiek en de medewerkers.

De mogelijke negatieve gevolgen die geassosieerd worden met auditory listening, het maken van muziek en sound management zijn zowel van belang voor uitvoerende musici en luisteraars als voor professionals. Het zijn complexe zaken die voorzichtig aanpakt dienen te worden, met de doelstelling om verantwoordelijkheid en sound management control te bereiken, een goede balans te vinden tussen het (behoud van) de volksgezondheid en het milieu en om de voorwaarden voor de uitoefening van de artistieke cultuur en techniek van het maken van muziek te behouden.