Deze website maakt gebruik van cookies.

Musication


Musication – Music & Education is een samenwerkingsproject tussen 5 nationale organisaties (Court Circuit, La Fédurok/FEDELIMA, VNPF, d'Orfeu, ACCES), die poppodia in Spanje, Frankrijk, België, Nederland en Portugal vertegenwoordigen. La Fédurok –tegenwoordig FEDELIMA–, de Franse vereniging voor poppodia is de coördinator van dit project.
 

De partners identificeerde de verschijning van een nieuwe categorie activiteiten binnen poppodia; educatieve activiteiten. Daarnaast identificeerde ze een behoefte aan training voor de mensen die deze activiteiten moeten organiseren. Ze kiezen hierbij voor een peer to peer leerproces, gebaseerd op uitwisseling van kennis en ervaring. Het gaat hier om educatie op het gebied van amateurkunsten, coachen en helpen van talentvolle artiesten, ”opvoeden” van je publiek et cetera.

Er zijn vier seminars georganiseerd tijdens het project, één in elk van de deelnemende landen. De laatste conferentie werd gehost door de coordinator – Fédurok / FEDELIMA. Alle partners waren betrokken bij de organisatie van de seminars.