Deze website maakt gebruik van cookies.

Lighthouses


LIGHTHOUSES is een professioneel trainingsprogramma dat wordt gedragen door 7 organisaties (ACCES, Court Circuit, Club Circuit, Dansk Live, FEDELIMA, Live DMA, VNPF). De doelgroep van dit project zijn artistieke professionals (bookers – verantwoordelijk voor de inhoud van het muzikale programma – artistiek leiders en communicatie managers)
Het doel van het project is om de vaardigheden en capaciteiten die in artistieke beroepen nodig zijn, op Europese schaal, in kaart te brengen. Dit wordt bewerkstelligd door internationale workshops.

De partners organiseren 7 driedaagse training seminars over verschillende onderwerpen die een connectie hebben met de behoeften van de professionals: communicatiemanagement en tools; ontwikkeling van het ‘vrijwilligersmilieu’; artistiek leiderschap, de kunst van het programmeren en concept ontwikkeling; de plaats van artistieke verschijning in het project van Europese podia met territoriale problemen; het creëren van een artistiek programma dat een breder publiek betrekt en een seminar over innovatieve online communicatie.