Deze website maakt gebruik van cookies.

Lobby cultuursector

  • Federatie Cultuur

    De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

  • Popcoalitie

    Om vanuit de popmuzieksector effectief te kunnen opereren, is vanuit de pop- en dancesector de zogenaamde Popcoalitie gestart.De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. 

  • Talentontwikkeling

    De VNPF heeft opdracht gegeven aan organisatiestrateeg Thomas van Dalen om onderzoek te doen naar talentontwikkeling in Nederland. Een talent moet gestimuleerd en geholpen worden om zich tot professioneel artiest te kunnen ontwikkelen.